29.9.10

بلبنان...

This is the first post to be tagged "2ers 3anné" which is given
to posts we receive from our followers.
Thank you http://lemontree-jess.blogspot.com/
for your enthusiasm and participation!


بلبنان...
بنت بلا أصير  أو dos nu                         مش ظابطة
مطعم بلا أرجيلة                                      مش ظابطة
رجال بلا سيارة top                                 مش ظابطة
bday بلا magicien                               مش ظابطة
صيفية بلا weekend فقرا                         مش ظابطة
ضهرا بلا صور على facebook                  مش ظابطة
جامعة بلا إشتراك parking                       مش ظابطة
بيت بلا علم للمونديال أو شي حزب                مش ظابطة
عرس بلا زفه                                           مش ظابطة
cellulaire مش blackberry ومع bbm       مش ظابطة
قداس بلا لتلتي من بعدو بالساحة أو بالصالة    مش ظابطة
أحد بلا تبولة                                           مش ظابطة

إلخ إلخ ...

وطاووق بلا توم EXTRA                          أكيد مش ظابطة!!!

2 comments:

We allow comments without moderation on our blog, just because we respect your right to answer back and give your opinion, but in return we expect that you comment responsibly and respectfully.